Ville de Schiltigheim
Imprimer cette page
Votre ville

Schiltigheim et ses poètes

Robert Christian Bittendiebel était pasteur et habitant de Schiltigheim. Il est l’auteur de plusieurs poèmes en dialecte sur le vieux Schilige, entre autres e Kehr um’s Dorf, d’alt Schrinnerbüddick, dr Konal, drunte uff’m Petersplätzel… Voici un poème tiré de son receuil e Kehr um’s Dorf qui raconte les rues, les ruelles et lieux-dits de Schiltigheim du début du XXe siècle.

 

Du kannsch saawe was de wit,
Doch vu schilige bisch de nit :

Kenne ihr e Petersplätzel
Wie im alte Schilige lejt,
D’Pfahllochgass, wie sich vun derte
Nazüüs bis an’s Schlaahüss zejt ?

Kenne ihr e Finschtergässel
Un e Rueschtegass dezü,
Un die vun de Muenichhärre ?
Ich bin mit’ne ganz perd ü !

Kenne ihr de Jajerbuckel,
Un de Stadwaj, wo der isch ?
Un d’Vier Winde ? ja, die sitze
Bi mir alli um de Disch.

Kenne ihr de Wacke, d’Dännle,
Un de Pföeller, un de Bruehl,
Un s’ Klänriedel ? – dort im Summer
Isch’s als mäschtens recht Schöen kuehl.

S’Fischer-Ehrhardt’s, s’Schuetzeberjer’s,
S’Härreschmidt’s un ehri Matt;
Sähn her noch dort bi de Rosschwämm
S’Mânner – Fraue – Knäckesbad ?

S’Hätte Villa vum Schlossbuckel
Runterlueje witt ins Land ?
Sinn ejch d’andre Herrschaftschieser
In de Gärte dort bekannt,

Höere ihr im Frienzholz sinni
Hüüb noch mit’m hälle Ton;
Sähn’r s’Bähnel mit de Waggons
D’Wehrgass nuff an d’Spedition ?

“Mache m’r e Kehr um’s Dorf?” – ze
Saawe m’r wie wit dies geht;
Well dass d’Farwe sin vun Schilige
Un wie’s Wappeschild üsseht?

“Mir gehn unte nien !” – ei, wisse
Ihr dänn öä, was dies beditt?
Duehn’r s’Gäsenmättel känne,
Gäll nit ? O dü liewi Zitt :

S’Krämers Garte, s’Kuenze Schängels,
D’r Goldunkel an d’r Aar;
De Lotte Jerri, de Kühwaddel,
D’alte Höefft, e ganzi Schaar.

S’Millionebierel’s, d’r Schulzelänzel,
D’r Schirmegspäss, de Rappe Roth ;
D’r Bäremichel, de Vogte Robobbel,
D’r Köäfmanns Doobe ! Un d’rnood

Noch de Exe, där vor allem,
Näwes dran d’alt Mälzerej ;
Wär do nit in d’Schuel isch gange,
Dem isch jo dies alles nej.

Un dü sääsch dü bisch vun Schilke?
Dü kannsch saawe was de wit
Un wänn im e Schloss dätsch wohne :
Doch vun Schilige bisch de nit !

 

Robert Christian BITTENDIEBEL (1907-1984)

 

Schiltigheim carte postale photo ancienne tram

 


Schiltigheim tableau peinture restaurant au soleil

 

Schiltigheim Vieux Schilick seconde moitié 20ème

Voir aussi
 

Menu d'accès rapide